Kurs uważności MBCT-L

Uważność w życiu / Mindfulness for Life (MBCT-L)
Grupa wiekowa
Kurs dla dorosłych
Cena podstawowa
1200 zł
Miejsce treningu
Online

Kurs uważności MBCT-L

Uważność w życiu (MBCT-L, Mindfulness for Life) to 8-tygodniowy kurs uważności mający na celu wspieranie i rozwój uważnej świadomości naszego ciała, emocji i umysłu, abyśmy mogli przeżywać nasze życie z większym poczuciem dobrego samopoczucia, życzliwości i rezyliencji. MBCT-L to kurs oparty na dowodach, opracowany na Uniwersytecie Oksfordzkim w świetle badań przeprowadzonych w wielu ośrodkach naukowych i badawczych.

Główne cele treningu uważności to poznanie i opanowanie konkretnych technik i umiejętności, które pomagają sprostać trudnościom i życiowym wyzwaniom – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym oraz rozwijanie większej świadomości i umiejętności doceniania przyjemnych chwil w życiu, które często możemy przeoczyć.

Spodziewanym efektem udziału w kursie jest umiejętniejsze reagowanie na wszystkie nieuniknione życiowe wzloty i upadki.

Uważność w życiu - jak ją praktykować?

Praktyka uważności w życiu codziennym jest jednym z rezultatów udziału w kursie MBCT-L. Opowiadamy o tym w podcaście nagranym we współpracy z Fundacją Mamy Podobnie. Odcinek podcastu dostępny jest na Spotify na kanale fundacji – możesz posłuchać go w aplikacji lub bezpośrednio tutaj na stronie.

Czym się różni kurs MBCT-L od MBCT?

Kurs MBCT-L, czyli Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life, to zmodyfikowana wersja kursu MBCT (Terapii Poznawczej Opartej na Uważności), zaprojektowanego dla osób, które doświadczają nawracającej depresji, lęków lub obniżonego nastroju.

Podstawy treningu MBCT-L stworzyli ponad 20 lat temu Zindel Segal, Mark Williams i John Teasdale, jako grupową formę interwencji terapeutycznej MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), służącą profilaktyce nawrotów depresji (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Aktualne badania naukowe potwierdzają, że pozytywne działanie uważności jest dużo szersze niż tylko w obszarze zdrowia, lecz również w edukacji i innych dziedzinach, w których rozwijanie uważności przynosi istotne korzyści.

Kurs MBCT-L zbudowany na bazie programu MBCT zawiera około 95% praktyk z podstawowego kursu MBCT i wzbogacony jest o dodatkowe elementy wspierające samowspółczucie i radzenie sobie z trudnościami w codziennym życiu. Nadaje mu bardziej uniwersalnego charakteru i pozszerza wachlarz zawartych w nim aktywności o nowe praktyki, w tym praktyki współczucia (życzliwości) i wdzięczności.

MBCT-L (podobnie jak kurs MBCT) to 8-tygodniowy program, który integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej z praktyką uważności (mindfulness). Mimo nazwy zawierającej „terapię” oba kursy oparte są na treningu i rozwijaniu umiejętności, a nie na terapii grupowej. W związku z tym zarówno kurs MBCT jak i MBCT-L nie jest oferowany sensu stricte jako terapia dla jakichkolwiek konkretnych schorzeń fizycznych lub psychicznych. Jeśli obecnie doświadczasz poważnych problemów w obszarach zdrowia psychicznego i jesteś w procesie leczenia farmakologicznego lub psychoterapii, skonsultuj swoją chęć udziału w kursie uważności ze swoim lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą.

Program treningu MBCT-L koncentruje się na rozwijaniu umiejętności uważności i pomaga uczestnikom odkryć bardziej adaptacyjne odpowiedzi na trudności emocjonalne. Kultywuje oparte na rozwijaniu uważności i życzliwości rozumienie własnego umysłu i podatności na uwięźnięcie w cierpieniu. Polepsza umiejętności wspierające rozwój osobisty i osiąganie równowagi w obliczu trudności (stresu).

Podczas cotygodniowych, 2-godzinnych spotkań sesji grupowych kursu MBCT-L uczestnicy uczą się technik uważności i mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami w grupie w obecności i przy wsparciu nauczycieli, co sprzyja rozwijaniu umiejętności uważności, samowspółczucia i życzliwości wobec siebie.

Poprzez praktykę medytacji uważności i codzienną praktykę domową, uczestnicy mogą nauczyć się spostrzegania swoich myśli i emocji bez osądzania i identyfikowania się z nimi, co jest wspierające w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, budowaniu własnych zasobów i poprawie ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Uważność jako podstawa kursu MBCT-L

Uważność (mindfulness) to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę, która może być rozwijana przez ćwiczenia medytacyjne. Uważność wywodzi się z psychologii buddyjskiej sięgającej 2500 lat wstecz, choć obecna jest również w innych tradycjach. Opisuje się ją jako dostępną dla każdego metodę zmniejszania cierpienia i rozwoju pozytywnych jakości, takich jak: samoświadomość, mądrość, współczucie i równowaga emocjonalna.

Prekursorem zastosowania uważności w medycynie jest Jon Kabat-Zinn – amerykański profesor medycyny, założyciel pierwszej na świecie Kliniki Redukcji Stresu w Massachusetts. Kabat-Zinn był uczniem nauczycieli buddyzmu Zen, takich jak Philip Kapleau, Thich Nhat Hanh i Seung Sahn oraz członkiem-założycielem Cambridge Zen Center. Jego praktyka jogi i studia z nauczycielami buddyjskimi doprowadziły go do zintegrowania praktyk medytacyjnych z odkryciami naukowymi.

Jon Kabat-Zinn sięgając po praktyki duchowe, zaadaptował je pod względem dostępności (sekularyzacja) i istotności na potrzeby osób cierpiących na choroby przewlekłe. Chodziło o wyposażenie pacjentów w odpowiednie sposoby reagowania, oderwania się od reakcji psychicznych, które zaostrzały stres i przeszkadzały w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Program redukcji stresu opartej na uważności (MBSR), stworzony przez Kabata-Zinna pod koniec lat 70-tych poprzedniego wieku i opisany w jego książce „Życie, piękna katastrofa. Mądrością ciała i umysłu możesz pokonać stres, choroby i ból.”, jest do dziś oferowany przez centra medyczne, szpitale i organizacje zajmujące się ochroną zdrowia na całym świecie.

W licznych badaniach nad skutecznością uważności, jako metody leczenia, przeprowadzonych na przełomie lat 80 i 90 okazało się, że u osób z zaburzeniami lękowymi czy cierpiących na przewlekły ból odnotowano złagodzenie objawów psychicznych i somatycznych, ale też pozytywne zmiany w postawach, w zachowaniu, postrzeganiu siebie.

Jak działa trening uważności w życiu?

Podstawowym założeniem kursu MBCT-L jest to, że nasze myśli i emocje odgrywają ważną rolę w rozwoju i utrzymywaniu się depresji. Stając się bardziej świadomymi tych myśli i uczuć za pomocą technik uważności, takich jak medytacja, skanowanie ciała czy joga, uczestnicy treningu MBCT-L są w stanie lepiej identyfikować negatywne wzorce myślowe i reagować w bardziej zrównoważony i zdrowy sposób.

Podczas cotygodniowych spotkań w grupie uczestnicy przechodzą przez kolejne etapy treningu MBCT-L i poznają nowe techniki praktyki uważności. Na koniec każdego spotkania uczestnicy otrzymują od trenerów zalecenia i wskazówki do praktyki domowej, która polega na ćwiczeniu medytacji prowadzonych według instrukcji nagranych w formie audio przez nauczycieli oraz na kultywowaniu uważności w życiu codziennym podczas zwyczajnych codziennych czynności, takich jak chodzenie, mycie zębów, zmywanie naczyń, jedzenie posiłków czy ścielenie łóżka.

Trening MBCT-L może być stosowany jako samodzielne narzędzie wspierające proces leczenia lub jako uzupełnienie trwającej psychoterapii.

Co daje trening MBCT-L?

Trening MBCT-L daje możliwość nabycia umiejętności przyjmowania szerszej perspektywy, by móc obserwować swoje myśli i dzięki tej obserwacji nauczyć się dostrzegać, na czym polega wpadanie w „umysłowe tarapaty”, jak z nich wychodzić i ich unikać.

Ważnym elementem treningu mindfulness jest akceptacja swoich myśli. Podczas kursu uczysz się akceptować swoje myśli i obserwować je bez osądzania ich lub dawania się w nie wciągnąć.

Celem MBCT-L nie jest pozbycie się negatywnych myśli, ale zmiana sposobu interakcji z nimi. Akceptując myśli bez reagowania na nie, uczestnicy mogą nauczyć się puszczać szkodliwe wzorce myślowe i reagować na swoje myśli i emocje w bardziej zrównoważony i zdrowy sposób.

Udział w 8-tygodniowym kursie MBCT-L umożliwia przyjęcie innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją oraz innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania.

To podróż, dzięki której uczestnicy mogą przyjrzeć się i lepiej zrozumieć jak działa i reaguje umysł oraz poznać i zbadać źródła swoich trudności, a w efekcie odkryć jak żyć w pełni.

Te same techniki stosują się także do wszystkich zdrowych, dobrze funkcjonujących osób, które korzystając z nich mogą po prostu doświadczać w swoim życiu więcej szczęścia i rozkwitać.

Skąd wiadomo, że trening MBCT działa?

Randomizowane badania kliniczne udowodniły, że trening MBCT jest równie skuteczny jak leki przeciwdepresyjne w zmniejszaniu nawrotów depresji u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów. Wiele osób, które ukończyły trening MBCT, mogło po konsultacji i pozytywnej opinii swojego lekarza, w końcu odstawić leki przeciwdepresyjne. W związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych brytyjskiego Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Trening uważności MBCT okazuje się być skutecznym wsparciem dla osób zmagających się także z innymi dolegliwościami. Ponieważ jego główne zasady są transdiagnostyczne, MBCT daję nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wstępne wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności kursy MBCT pomagają osobom z takimi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, chroniczna depresja, uzależnienia, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, niepokój o zdrowie, syndrom chronicznego zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.

Opis programu kursu MBCT-L

 • czas trwania – 8 tygodni
 • 8 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu,
 • 2 konsultacje indywidualne z nauczycielem (przed i po zakończeniu programu)
 • jedno całodniowe spotkanie – Dzień Uważności – 4-5 godzin
 • samodzielne ćwiczenia w domu (na podstawie otrzymanych instrukcji, skryptów i nagrań w formie plików mp3) stanowią nieodłączną część programu

Uczestnicy i grupy

Grupy ok. 8-16 osób. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania. W czasie trwania całego kursu wymagana jest praca samodzielna uczestników, którą uczestnicy wykonują w domu korzystając z otrzymanych materiałów – skryptu oraz nagrań.

Prowadzący

Ola Drutkowska i Szymon Aksienionek

Jesteśmy certyfikowanymi nauczycielami uważności w nurcie MBCT i MBCT-L dla dorosłych i certyfikowanymi trenerami uważności dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel©Uwaga to działa! / Uważność i spokój żabki.

Ukończyliśmy studia uniwersytetu SWPS na kierunku Uważność i współczucie – podstawy, badania i psychoterapia oraz zaawansowane szkolenia nauczycielskie w nurcie terapii poznawczej opartej na uważności MBCT / MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy / for Life) pod kierunkiem nauczycieli Fundacji Rozwoju Mindfulness i The Oxford Mindfulness Foundation. Jesteśmy absolwentami kursu nauczycielskiego uważności dla dzieci Mindful Schools Educators Essentials oraz studiów podyplomowych Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga (Non Violent Communication, NVC) na Collegium Civitas.

Opłaty

Cena kursu to 1200 zł. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość obniżenia ceny (czytaj dalej). Opłata obejmuje całość kursu łącznie z dniem uważności oraz materiałami w formie skryptu i zestawem instrukcji do praktyki w formie plików mp3 oraz dwie konsultacje indywidualne na początek i na zakończenie programu.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty lub uzyskania zniżki z ważnych przyczyn. Jeśli zależy Ci na udziale w kursie, a cena kursu jest dla Ciebie jedyną barierą – napisz do nas śmiało i opisz w zgłoszeniu swoje potrzeby, powody i możliwości – postaramy się zadbać o warunki cenowe adekwatne do Twojej sytuacji.

Aby zarezerwować swój udział w kursie wpłać zaliczkę 400 zł i wypełnij formularz zgłoszeniowy zapisu na edycję kursu, w której chcesz wziąć udział – wpłata pozostałej kwoty możliwa jest do ostatniego dnia przed datą rozpoczęcia kursu.

Po otrzymaniu zgłoszenia zapisu skontaktujemy się z Tobą, by potwierdzić szczegóły Twojego uczestnictwa w kursie.

Numer konta:
Dobre Dobro, 37 1050 1025 1000 0097 2116 7733, w tytule przelewu prosimy o dopisek: MBCT

Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT).

Najbliższe kursy uważności w życiu MBCT-L - zapisy i grupy

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w najbliższej edycji kursu MBCT-L prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@uwaznosci.pl. Zapisy i zgłoszenia udziału przez formularz zgłoszeniowy – link do formularza znajdziesz poniżej, przy datach konkretnej edycji. Z każdą osobą chcącą wziąć udział w programie spotykamy się indywidualnie przed kursem w celu omówienia ogólnych zasad uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem gwarancji miejsca i uczestnictwa jest opłacenie zaliczki oraz wypełnienie i wysłanie formularza zapisu.

Kurs MBCT-L online Marzec 2024 Czwartki wieczorem (zapisy otwarte)

 • Start 7 marca (czwartek), spotkania online co tydzień w czwartki, g. 19:00 – 21:00 (wszystkie czwartki od 7 marca do 25 kwietnia 2024) – daty spotkań: 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 18.04, 25.04).
 • Dzień Uważności 14 kwietnia (niedziela), g. 10:00-14:00 (stacjonarnie w Warszawie lub online).
 • Cena udziału w kursie: 1200 zł za osobę

Kolejne edycje kursu MBCT-L Uważność w życiu

 • Kolejna edycja kursu MBCT-L online lub stacjonarnie będzie dostępna już wkrótce.
 • Wypełnij formularz jeśli chcesz otrzymać informacje o kolejnej edycji, gdy tylko będą znane daty i godziny spotkań.

Trenerzy

Ola Drutkowska

View Profile

Szymon Aksienionek

View Profile

Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z formularza, napisz mail lub zadzwoń.
 • +48 504 244 383
 • kontakt@uwaznosci.pl