Uważność w życiu z ADHD

Kurs mindfulness dla osób z ADHD / ADD
Kurs uważności dla osób z ADHD
Grupa wiekowa
Kurs dla dorosłych
Cena podstawowa
1800 zł
Miejsce treningu
Online

Kurs uważności dla osób z ADHD / ADD

Kurs uważności dla osób z ADHD to trening oparty na uważności, który łączy sprawdzone metody mindfulness z najnowszymi badaniami dotyczącymi ADHD, tworząc możliwie skuteczne narzędzie w zarządzaniu wyzwaniami związanymi z ADHD. Bazując na metodologii Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – szczegółowy opis metody znajdziesz na naszej stronie kursu MBCT-L), dostosowaliśmy treści i techniki tak, aby były one bardziej przystępne i efektywne dla osób neuroróżnorodnych.

W przeciwieństwie do standardowych kursów mindfulness, takich jak MBSR czy MBCT, nasz program skupia się na konkretnych trudnościach (przedstawiamy je w formie psychoedukacji) oraz potencjalnych korzyściach związanych z ADHD. Kurs oferuje praktyczne ćwiczenia, dyskusje i wsparcie grupowe, dostosowane do unikalnych potrzeb osób z ADHD. 

Kurs uważności, stworzony z myślą o osobach z ADHD, wykorzystuje metody mindfulness, aby pomóc w tych wyzwaniach. To trening samoregulacji i samoświadomości, dzięki któremu możecie zacząć wykorzystywać pełnię swoich możliwości, żeby wieść bardziej komfortowe życie z ADHD.

Kurs uważności dla osób z ADHD/ADD integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej z praktyką uważności (mindfulness), a jednocześnie skupia się na kluczowych problemach, z którymi borykają się w swoim życiu osoby z ADHD (takich jak rozproszenie uwagi, kłopoty z hamowaniem czy samoregulacją). 

Wzbogacony został o psychoedukację ADHD dla osób dorosłych oraz dodatkowe elementy wspierające akceptację, życzliwość, samowspółczucie i radzenie sobie z trudnościami w codziennym życiu. Dzięki temu osoby z ADHD mogą poprawić swój komfort życia i dostać wsparcie w zakresie swojego funkcjonowania z ADHD. 

Kurs ten oparty jest na treningu i rozwijaniu umiejętności samoregulacji czy wsparciu zarządzania uwagą, a nie na terapii grupowej. W związku z tym kurs uważności dla osób z ADHD nie jest oferowany sensu stricte jako terapia dla jakichkolwiek konkretnych schorzeń fizycznych lub psychicznych. Jeśli obecnie doświadczasz poważnych problemów w obszarach zdrowia psychicznego i jesteś w procesie leczenia farmakologicznego lub psychoterapii, skonsultuj swoją chęć udziału w kursie uważności ze swoim lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą.

Cele kursu uważności dla osób z ADHD

ADHD, określane jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest neurorozwojowym sposobem funkcjonowania danej osoby, związanym ze specyficznym działaniem układu nerwowego. To specyficzne działanie wpływa na zdolność koncentracji, samoregulację czy zarządzanie emocjami. Osoby z ADHD często doświadczają trudności w utrzymaniu uwagi, impulsywności czy nadmiernej ruchliwości.

Nasz kurs uważności, stworzony z myślą o osobach z ADHD, wykorzystuje metody mindfulness, aby pomóc w tych wyzwaniach. To trening samoregulacji i samoświadomości, dzięki któremu możecie zacząć wykorzystywać pełnię swoich możliwości, żeby wieść bardziej komfortowe życie z ADHD.

Celem jest zwiększenie Twojej świadomości i życzliwości wobec siebie poprzez lepsze rozumienie tego, jak działa Twój umysł. Program kursu skupia się na rozwijaniu świadomości dotyczącej tego, co aktualnie przeżywasz, co robisz i na czym skupiasz swoją uwagę.

Jakie korzyści możesz wynieść z uczestnictwa w Kursie Uważności dla Osób z ADHD/ADD?

 • uważność i koncentracja – fascynującą umiejętnością jaką możesz zdobyć dzięki praktyce jest zarządzanie swoją uwagą; Twój układ regulacji uwagi nie zmieni się dzięki medytacji, ale możesz wypracować większą świadomość tego, co się dzieje z Twoją uwagą i w odpowiedni sposób ją przekierowywać; 
 • samoregulacja emocjonalna – umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, dzięki świadomości swojego doświadczenia  i przyjmowania perspektywy obserwatora swoich myśli i emocji;
 • zarządzanie impulsywnością – techniki mindfulness pomagają w rozwijaniu większej świadomości chwili obecnej, co jest kluczowe w zarządzaniu impulsywnością, ucząc się zatrzymać i zauważyć swoje impulsy i lepiej kontrolować swoje reakcje;
 • poprawa funkcji wykonawczych – uważność może wspierać lepszą kontrolę nad uwagą, planowanie i organizację;
 • akceptacja i współczucie – budowanie pozytywnego obrazu siebie i radzeniu sobie z negatywnymi, oceniającymi myślami;

Nie wiemy jakie będzie Twoje doświadczenie z uważnością, ale jeśli spróbujesz, możesz dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Dzięki psychoedukacji, uważnej samoobserwacji i praktyce mindfulness możesz…

 • nauczyć się włączać ciekawość i akceptację,
 • osiągnąć większe zrozumienie siebie,
 • zacząć zauważać rzeczy, dotyczące tego, jak działasz czy pracujesz, jak działa Twój umysł i jak działa Twoje ADHD,
 • zwiększyć swoją świadomość i dzięki niej dostrzec, co jest Twoją mocną stroną, co Ci ułatwia, a co utrudnia działanie. 

Struktura zajęć

W trakcie 2,5-godzinnych, cotygodniowych spotkań grupowych będziesz uczyć się technik mindfulness. Będzie to również okazja do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu, w otoczeniu nauczycieli. To wsparcie grupowe i instruktorskie jest kluczowe dla rozwoju umiejętności uważności, samowspółczucia i życzliwości wobec siebie.

Każde cotygodniowe spotkanie będzie zawierało kilka stałych elementów, takich jak:

 • krótka formalna praktyka medytacyjna (ok 15-20 minutowa)
 • ćwiczenia poznawcze i psychoedukacja na temat ADHD
 • przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami z praktyki i pytania do nauczycieli
 • wprowadzenie oraz omówienie nowych praktyk i ćwiczeń na kolejny tydzień

Praktyka Mindfulness

Nasz kurs zachęca do regularnej praktyki medytacji uważności oraz codziennych ćwiczeń w domu. Dzięki temu będziesz mógł lepiej rozpoznawać swoje myśli i emocje, unikając osądzania i identyfikowania się z nimi. To ważne narzędzia, które pomogą Ci w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, budowaniu wewnętrznych zasobów i poprawie ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Kursy mindfulness zyskują na znaczeniu jako metoda wsparcia dla osób z ADHD. Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach dostarczają istotnych dowodów na ich skuteczność w kilku obszarach.

Skąd wiadomo, że udział w kursie mindfulness pomaga osobom z ADHD?

Kursy mindfulness zyskują na znaczeniu jako metoda wsparcia dla osób z ADHD. Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach dostarczają istotnych dowodów na ich skuteczność w kilku obszarach. 

 1. Skuteczność Mindfulness w poprawie uważności i redukcji objawów ADHD:

 2. Trening uważności oparty na MBCT jako efektywne uzupełnienie i alternatywa dla tradycyjnych terapii ADHD:

 3. Długoterminowe korzyści z praktykowania uważności:

Dzięki połączeniu uważności i technik poznawczo-behawioralnych, kurs mindfulness oparty na MBCT, otwiera nowe możliwości we wsparciu osób dorosłych z ADHD. Uczestnicy kursów uważności odkrywają narzędzia do lepszego radzenia sobie z emocjami i stresem codziennego życia, co może znacząco poprawić ich jakość życia. Udział w kursie umożliwia nabycie praktycznych umiejętności, które pomagają w zarządzaniu typowymi objawami ADHD i oferuje długotrwałe korzyści.

Kurs mindfulness ADHD

Czym różni się nasz kurs uważnośći dla osób z ADHD/ADD od innych kursów uważności (MBSR czy MBCT)?

Kurs uważności dla osób z ADHD/ADD to zmodyfikowana wersja kursu MBCT (Terapii Poznawczej Opartej na Uważności), którego podstawy stworzyli ponad 20 lat temu Zindel Segal, Mark Williams i John Teasdale w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną CBT oraz trening MBSR.

Prawie każdy kurs mindfulness to 8-tygodniowy trening uważności. Nasz kurs zawiera kilka modyfikacji: 

 • Nasz kurs trwa 9 zamiast 8 tygodni – zawiera jedno dodatkowe spotkanie w całości poświęcone psychoedukacji ADHD. Dzięki temu od początku uczestnicy zaczynają się poruszać w kontekście swojego ADHD. przechodząc przez cały kurs z tą perspektywą. Kluczowe było dla nas to, żeby kurs i treści w nim zawarte dostosować do wyzwań, z którymi mierzą się osoby z ADHD.
 • Medytacje, praktyki mindfulness i ćwiczenia poznawcze, które uczestnicy będą poznawać podczas kolejnych 8 tygodni kursu, są dostosowane do specyficznych potrzeb osób z ADHD.
 • W tradycyjnych kursach uważności ważnym elementem jest dzień uważności. Jest to zwykle ok 4-5 godzinna praktyka uważności w ciszy. Z uwagi na specyficzne działanie układu nerwowego osób z ADHD, większość specjalistów i badaczy tematu odradza wprowadzanie tego elementu do treningu dla osób z ADHD dla zachowania balansu w intensywności całego treningu. Z tego powodu dzień uważności nie jest częścią tego kursu.

Dzięki tym modyfikacjom to kurs jest dostosowany do Twojego sposobu funkcjonowania, a nie Ty musisz się dostosować do normatywnych treści. O tym jaką rolę pełni psychoedukacja w naszym kursie i dlaczego jest kluczową interwencją dla osób z ADHD, znajdziesz poniżej.

Według najnowszych badań, to właśnie psychoedukacja jest podstawową formą interwencji dla osób z ADHD/ADD. Pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć mechanizmy działania ich układu nerwowego oraz to, jak wpływają na ich życie codzienne.

Rola Psychoedukacji na temat ADHD w naszym kursie uważności dla osób z ADHD/ADD

Nasz kurs rozpoczyna się od sesji poświęconej psychoedukacji na temat ADHD. Według najnowszych badań, to właśnie psychoedukacja jest podstawową formą interwencji dla osób z ADHD/ADD. Pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć mechanizmy działania ich układu nerwowego oraz to, jak wpływają na ich życie codzienne.

Zrozumienie tego, co dzieje się w mózgu, może pomóc uczestnikom w bardziej świadomym stosowaniu technik mindfulness do zarządzania symptomami ADHD. Uczestnicy uczą się, jak ADHD wpływa na funkcje wykonawcze, takie jak planowanie, organizacja, koncentracja i kontrola impulsów. 

Opis programu kursu uważności dla osób z ADHD

 • czas trwania – 9 tygodni
 • 9 spotkań po 2,5 godziny – 1 raz w tygodniu
 • 2 konsultacje indywidualne z nauczycielem (przed i po zakończeniu programu)
 • samodzielne ćwiczenia w domu (na podstawie otrzymanych instrukcji, skryptów i nagrań w formie plików mp3) stanowią nieodłączną część programu

Podczas kursu uczestnicy dzięki praktykom uważności i ćwiczeniom poznawczym rozwijają konkretne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z ADHD, takie jak:

 • rozpoznawanie i zarządzanie impulsywnością
 • zarządzanie uwagą
 • praca nad samoregulacją emocjonalną
 • praca z negatywnymi myślami, ruminacjami
 • rozwój akceptacji, życzliwości i współczucia
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak odrzucenie czy krytyka ze strony otoczenia

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony szczególnie dla osób z ADHD lub ADD, które chcą zwiększyć swoją świadomość, nauczyć się zarządzać swoimi specyficznymi wyzwaniami i poprawić jakość życia.

Uczestnicy i grupy

Grupa maksymalnie do 8 osób. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania. W czasie trwania całego kursu wymagana jest praca samodzielna uczestników, którą uczestnicy wykonują w domu korzystając z otrzymanych materiałów – skryptu oraz nagrań.

Prowadzący

Ola Drutkowska i Szymon Aksienionek

Jesteśmy certyfikowanymi nauczycielami uważności w nurcie MBCT i MBCT-L dla dorosłych i certyfikowanymi trenerami uważności dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel©Uwaga to działa! / Uważność i spokój żabki.

Ukończyliśmy studia uniwersytetu SWPS na kierunku Uważność i współczucie – podstawy, badania i psychoterapia oraz zaawansowane szkolenia nauczycielskie w nurcie terapii poznawczej opartej na uważności MBCT / MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy / for Life) pod kierunkiem nauczycieli Fundacji Rozwoju Mindfulness i The Oxford Mindfulness Foundation. Jesteśmy absolwentami kursu nauczycielskiego uważności dla dzieci Mindful Schools Educators Essentials oraz studiów podyplomowych Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga (Non Violent Communication, NVC) na Collegium Civitas.

Nasza edukacja w obszarze wsparcia dla osób z ADHD obejmuje uczestnictwo w szkoleniach:

 • ADHD i ASD – na czym polega dobra psychoedukacja dorosłych Klientów.
 • Psychoedukacja dzieci i nastolatków o ASD i ADHD. Psychoedukacja systemu.
 • Skuteczna praca z ASD i ADHD – jak ją prowadzić, planować i naprawiać to, co nie działa.
 • Złote zasady pracy z Klientem z ADHD i ASD.
 • Terapia ADHD u osób dorosłych.
 • Warsztaty Oxford Mindfulness Foundation: Uważność dla dorosłych z ASD lub ADHD. Co nowego?

Opłaty

Cena kursu to 1800 zł. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość obniżenia ceny (czytaj dalej). Opłata obejmuje całość kursu łącznie z materiałami w formie skryptu i zestawem instrukcji do praktyki w formie plików mp3 oraz dwie konsultacje indywidualne na początek i na zakończenie programu.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty lub uzyskania zniżki z ważnych przyczyn. Jeśli zależy Ci na udziale w kursie, a cena kursu jest dla Ciebie jedyną barierą – napisz do nas śmiało i opisz w zgłoszeniu swoje potrzeby, powody i możliwości – postaramy się zadbać o warunki cenowe adekwatne do Twojej sytuacji.

Aby zarezerwować swój udział w kursie wpłać zaliczkę 600 zł i wypełnij formularz zgłoszeniowy zapisu na edycję kursu, w której chcesz wziąć udział – wpłata pozostałej kwoty możliwa jest do ostatniego dnia przed datą rozpoczęcia kursu.

Po otrzymaniu zgłoszenia zapisu skontaktujemy się z Tobą, by potwierdzić szczegóły Twojego uczestnictwa w kursie.

Numer konta:
Dobre Dobro, 37 1050 1025 1000 0097 2116 7733, w tytule przelewu prosimy o dopisek: kurs uważności dla osób z ADHD

Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT).

Najbliższe kursy uważności dla osób z ADHD - zapisy i grupy

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w najbliższej edycji kursu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@uwaznosci.pl.

Zapisy i zgłoszenia udziału przez formularz zgłoszeniowy – link do formularza znajdziesz poniżej, przy datach konkretnej edycji.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem gwarancji miejsca i uczestnictwa jest opłacenie zaliczki oraz wypełnienie i wysłanie formularza zapisu.

Jeśli nie pasują Ci terminy najbliższych edycji – wypełnij formularz na kolejne edycje – odezwiemy się do Ciebie jak tylko otworzymy zapisy.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie w trybie indywidualnym 1:1 – cena takiego kursu prowadzonego w całości przez jednego z nauczycieli dla jednego uczestnika to 2400 zł. Terminy i szczegółowe warunki kursu 1:1 ustalane są indywidualnie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Z każdą osobą chcącą wziąć udział w programie spotykamy się indywidualnie przed kursem w celu omówienia ogólnych zasad uczestnictwa.

Kurs uważności dla osób z ADHD Luty 2024 Wtorki wieczorem (zapisy otwarte)

 • Start 20 lutego (wtorek), spotkania online co tydzień we wtorki , g. 18:00 – 20:30 (wszystkie wtorki od 20 lutego do 16 kwietnia 2024) – daty spotkań: 20.02, 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 2.04, 9.04, 16.04).
 • Cena udziału w kursie: 1800 zł za osobę

Kolejne edycje kursu uważności dla osób z ADHD

 • Kurs uważności dla osób z ADHD możesz przejść z nami w formie kursu grupowego lub w indywidualnym trybie 1:1, jeśli własnie taka forma udziału jest dla Ciebie bardziej preferowana. 
 • Kolejna edycja grupowego kursu uważności dla osób z ADHD online lub stacjonarnie będzie dostępna już wkrótce.
 • Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy jeśli chcesz wziąć udział w kursie w trybie indywidualnym lub chcesz otrzymać informacje o kolejnej edycji kursu grupowego, gdy tylko będą znane daty i godziny spotkań.

Trenerzy

Ola Drutkowska

View Profile

Szymon Aksienionek

View Profile

Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z formularza, napisz mail lub zadzwoń.
 • +48 504 244 383
 • kontakt@uwaznosci.pl